UNIDAD DIDÁCTICA

3Les rutes migratòries

Sabies que...

.. en un sol dia és poden veure més de 20.000 cigonyes creuant l'Estret de Gibraltar?

... hi ha grans rutes migratòries, però cada espècie pot utilitzar distints ambients d'eixa ruta?

... hi ha zones on és concentren centenars de milers d'aus per a descansar durant la migració?

... els aus són molt sensibles als canvis que puga haver-hi en eixos llocs de descans i alimentació?

3.1> Autopistes en el cel

Manolito con mapa

Manolito amb mapa. Ilus: Miguel Calero

Migración

Migració. Ilust: Miguel Calero

La migració de les aus és un fenomen que es produeïx en tot el món. No obstant això, hi ha una sèrie de llocs i recorreguts que són utilitzats de forma majoritària per elles, especialment quan hi ha obstacles que han de ser evitats per a continuar el seu viatge, com les grans serralades muntanyoses o grans extensions d'aigua. Per regla general, per a migrar les aus utilitzen la costa i les grans cadenes muntanyoses que es disposen de nord a sud.

En el món existeixen huit grans rutes migratòries:

Principals rutes migratòries en el món

Principals rutes migratòries en el món © SEO/BirdLife

En el món hi ha huit grans rutes migratòries, i en el continent europeu trobem tres vies principals de migració:

Ruta occidental:

Utilitzada especialment per aus aquàtiques, rapinyaires i xicotetes aus del centre i este d'Europa. Té lloc per les costes atlàntiques, els Alps i els Pirineus. Les aus es concentren en el Pirineu occidental, per a després continuar la migració per tota la península Ibèrica i concentrar-se novament en l'àrea de Gibraltar. De fet, en l'Estret de Gibraltar poden veure's, en els dies de migració intensa, milers de rapinyaires i cigonyes creuant-lo.

Ruta central:

Travessa Itàlia i Sicília, i posteriorment el mar Mediterrani, per a penetrar en el continent africà per Tunis.

Ruta oriental:

Utilitzada per la major part de les aus del nord i este d'Europa, així com de l'oest d'Àsia, creua els Balcans, Grècia i el Mediterrani, o bé continua a través del Líban i Israel internant-se en l'est d'Àfrica.

A nivell regional:

La major part de la península Ibérica es trova a ruta de l’Atlántico Est, mentres que la costa mediterrània de la península es trova en la ruta Mediterrània i del mar Negre, per la qual cosa és una de les zones de pas de milions d’aus. A l’igual que en la resta del món, en la enínsula Ibérica són les serralades i la costa els accidents geogràfics que guien a les aus durant la seua migració.

Costa de Marruecos

Costa de Marroc. Ilus: Miguel Calero

Segons el tipus d'au, utilitzen distints llocs per a migrar:

Rapinyaires: utilitzen les zones de baixa altitud, principalment pròximes a la costa.

Aquàtiques: seguixen les zones costaneres, en les que troben aiguamolls on detindre's i recuperar forces abans de continuar la seua migració.

Forestals: en general, utilitzen les àrees amb vegetació forestal (boscos) o matolls de les zones situades entre les planures fluvials i les zones muntanyoses

Com ja hem vist, també hi ha alguns llocs en què les aus es concentren per a continuar la seua migració. És el cas d'aquells en què acaba el continent i les aus han de creuar el mar, com per exemple l'Estret de Gibraltar.